Pravo na odustajanje

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobija sa isporučenim artiklom.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku iz stava 1. 

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Kako bi ste izvršili zamenu ili vratili naručeno uz povraćaj novca kontaktirajte nas:

1. putem kontakt formulara na sajtu - deo Kontaktirajte nas u gornjem desnom uglu sajta, uz navođenje potrebnih podataka sa obrasca odustanak od ugovora koji ste dobili uz proizvod

2. slanjem popunjenog obrasca za odustanak od ugovora na elektronsku adresu serbonakragujevac@gmail.com 

2. na broj telefona 066/5544433 u periodu od 18-22h svakog radnog dana,

3. slanjem popunjenog obrasca za odustanak od ugovora redovnom poštom na adresu - SERBONA FASHION Kralja Aleksandra Prvog Karadjordjevića 26/III/9. 

Potvrdićemo Vam prijem izjave za odustanak od ugovora i broj pod kojim je zavedena. Naš operater će Vam dostaviti adresu na koju treba da vratite kupljen proizvod.

Nakon prijema proizvoda i stručne verifikacije njegove ispravnosti uplaćen novac će Vam biti vraćen u najkraćem roku, a nakasnije za 14 dana.

U slučaju umanjene vrednosti robe koja se vraća, a koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno ukoliko rukovnje robom prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, odgovoran je isključivo potrošač .

Troškove povraćaja poručenih artikala snosi isklučivo potrošač, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška SERBONA FASHION ( poslat pogrešan artikal, artikal sa nedostatkom i slično)

U slučaju povraćaja robe ili povraćaja novca kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SERBONA FASHION je u obavezi da povraćaj izvrši preko banke, uplatom na tekući račun kupcu.


Ukoliko odustanete od ugovora pre isporuke proizvoda uplaćen novac će Vam biti vraćen u najkraćem roku, a najkasnije za 14 dana.

U slučaju bilo kakve nejasnoće vezane za kupovinu u našoj online prodavnici možete nam se obratiti putem našeg kontakt formulara, e-mail adrese serbonakragujevac@gmail.com  ili nas pozvati telefonom na broj 0665544433.