Reklamacije

REKLAMACIJE

Reklamacije, žalbe i primedbe potrošači mogu izjaviti:

1. putem kontakt formulara na sajtu - deo Kontaktirajte nas u gornjem desnom uglu sajta

2. slanjem na elektronsku adresu serbonakragujevac@gmail.com,

3. na broj telefona 066/5544433 u periodu od 18-22h svakog radnog dana,

4. redovnom poštom na adresu - SERBONA FASHION Kralja Aleksandra Prvog Karadjordjevića 26/III/9. 

U roku od jednog radnog dana od dana prijema reklamacije potvrdićemo da je reklamacija primljena i broj pod kojim je upisana u knjigu reklamacija. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, obavestićemo Vas, pisanim ili elektronskim putem o odluci - prihvaćena ili odbijena reklamacija u vezi sa saobraznošću artikla. Prihvaćena reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije. Uz saglasnot kupca, prodavac može produžiti rok rešavanja reklamacije.

Izjavljena reklamacija potrebno je da sadrži:

1. Ime i prezime/Naziv kupca

2. Adresa kupca

3. Poštanski broj i mesto

4. Telefon

5. E-mail

6. Datum prijema poručene robe

7. Broj računa za kupljenu robu

8. Razlog reklamacije i opis nesaobraznosti, nedostatka na robi

9. Željeni vid rešavanja reklamacije: a) Otklanjanje nedostataka b) Zamena za isti artikal c) Zamena za drugi artikal d) Povraćaj novca

10. Broj tekućeg računa ukoliko kupac želi da bude izvršen povraćaj novca

9. Naziv/ Šifra kupljenog artikla, veličina, boja, cena

10. Naziv/ Šifra artikla kojim se zamenjuje prethodni, veličina, boja, cena

11. Datum podnošenja zahteva

12. Potpis kupca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.